(´・ω・`)

 PW回復
 Register

[一般漫画] [漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第01-11巻

001.jpg
3 o, A  k  D4 a0 k# `3 R5 }0 @2 D$ V6 e9 h0 m
あらすじ/紹介
 魔王軍第三師団、副師団長であるヴァイトは、人狼の魔術師に転生し、交易都市リューンハイトの占領・防衛にあたる。- G+ O5 Q7 o$ b8 h( w7 }
元々人間であり、現在魔族の彼は、両者の気持ちが理解できるがゆえに、苦労が絶えない日々が続くのだが――。  `  ~1 M4 b& l8 z8 H' k
人狼、ヴァイトの魅力が詰まった転生ファンタジー。

# d! a# P" W# k* X3 w
% ^3 ?4 S* a. Q1 \' x& k. E
紹介リンク
' g' v! i# ]0 F4 Q5 ^$ l- S
既刊
/ T, p1 ?# L- ^- O. |# N9 W8 w9 l. M4 I% k) _: ~+ V; u3 M% s
[漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第11巻.rar# a5 A. [) g. }$ p
[漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第11巻.rar
8 Y* A3 Z' g1 d. R8 \* q$ q5 w[漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第11巻.rar
: \  P+ B* O7 b" I& [/ x[漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第11巻.rar- r. s! I# I8 a: E9 n. ~% {5 w
3 q" |3 e7 A/ Z' @
[漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第07-10巻.rar
/ k% e' Y- v' J0 S* g) |- G$ O4 J[漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第07-10巻.rar) r0 m3 I* Q/ F6 J8 {6 v8 U/ Y
[漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第07-10巻.rar
) |# I! U" w) j( u' @[漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第07-10巻.rar; u% h9 v: p1 i5 g9 d3 {

$ B. M% N. K! E9 z& p9 X/ |[漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第01-06巻.rar
# d- K: ~- c: a8 |( n& _* k0 o[漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第01-06巻.rar
7 D3 n* |  x, w5 O- A! x[漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第01-06巻.rar
' f; g# b" ]& ^" E) i[漂月×瑚澄遊智] 人狼への転生、魔王の副官 第01-06巻.rar
Backup|予備リンク Download from filecrypt.cc$ Q5 p* W) h3 M4 d
0 S( C. A5 N1 j& F9 \; f

0 C# J# q/ A0 T4 s6 B$ w& @9 I5 C5 y& ~& [0 Y  {& D2 J

使用道具


About this site

This site is a links collectively site
User can post thread by own,these may include some filehosting links
Site admin don't upload anything
If anyone have any problem,please contact filehosting manager

快速回复 返回顶部 戻る
タブを閉じる