(´・ω・`)

 PW回復
 Register

[一般漫画] [加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第01-27巻

qed.jpg 5 u8 \: x/ g; j! D9 `% ~

8 {- E1 s2 \' T( R  T4 m9 b* `
あらすじ/紹介
 「以上……証明終了です」MIT(マサチューセッツ工科大学)を15歳にして卒業後なぜか日本の高校に入学した天才・燈馬想(とうま・そう)と、健康優良女子高生・水原可奈(みずはら・かな)が、難事件に挑む!! 精緻なトリックと奥深き人間描写を一話読み切り形式で堪能できるミステリの金字塔『Q.E.D.』、ここに再起動(リブート)!! 彫刻家の密室殺人事件、100年前に科学と宗教の狭間で起きた事件……

9 `% o6 }. L2 ]: f$ t$ N) T
1 {: u- p' i4 `8 B) w6 T0 N
紹介リンク

) L2 }* G+ k; r6 j3 B$ m: E
既刊
7 \7 m/ x+ v& p, O! J4 K" w/ ]- E
1 v* x1 O) @. Y: p7 t* [+ |[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第27巻w.rar
( h# k3 ~5 Y. s( T+ \+ E* U$ u[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第27巻w.rar2 K. J1 R8 A+ n9 ?% g
[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第27巻w.rar. A0 Y( b4 Z4 y
[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第27巻w.rar
2 s1 j# @( [" n2 o2 r/ U4 d9 ^! _! Y5 L- r. ~+ Y$ d3 {0 `8 F, p3 k7 z
[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第26巻w.rar
& c: w  j% }) c[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第26巻w.rar
( a% P" C- f- O- q3 @" }[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第26巻w.rar
1 a1 z$ [- [' }0 p. E& V[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第26巻w.rar2 l- S; F) j) q3 f2 z7 W* w* l

9 B1 V7 ?, Y  h/ d# V, K7 y[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第17-24巻.rar, f) L* q) |& ]8 b+ L, n
[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第17-24巻.rar
% w% c+ T. M) ]* }* o9 Z[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第17-24巻.rar3 w' u. l. Q+ X

) z2 [$ L: O& |+ W' [: B8 d[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第25巻.rar
1 r! J# o2 ?, F( T[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第25巻.rar
9 s- o( F, k1 i, t2 z& F[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第25巻.rar
9 A" i1 ]3 h* a+ }[加藤元浩] Q.E.D.iff -証明終了- 第25巻.rar
Backup|予備リンク Download from filecrypt.cc& e6 c# K4 k! F! S

( h6 q0 Q4 _0 E4 K2 ~5 M
$ m3 c' L8 N4 [9 c
( E: z  i" g0 l7 [

使用道具


About this site

This site is a links collectively site
User can post thread by own,these may include some filehosting links
Site admin don't upload anything
If anyone have any problem,please contact filehosting manager

快速回复 返回顶部 戻る
タブを閉じる