(´・ω・`)

 PW回復
 Register

[一般漫画] [謙虚なサークル×浅川圭司] 効率厨魔導師、第二の人生で魔導を極める 第01-11巻

001.jpg
# c# i* H& ?& k9 \) G. h
6 u% z% M6 U! _
あらすじ/紹介
 一生をかけた修業の末、緋系統魔導師最高位の称号を手にした主人公、ゼフ=アインシュタイン。その翌年に開発された才能測定の魔導で自分を調べたところ、なんと緋系統の才能限界値が最も低かった……。鍛える魔導を間違えて年を重ねた悔しさを胸に、彼は時間をさかのぼる魔導を編み出す。かくして、中身が老人のまま少年時代に戻ったゼフは、勝気な“天才魔導少女”ミリィと出会い熱血修業をスタートさせる――!! 
! J6 ?1 c: e  Q# g

( y/ E0 H7 U! F5 Z7 g
紹介リンク
Kouritsuchu_Madoushi_01-05.rar) i' @# D: X. [1 ?
, T. q1 r' N2 i' c  _) L  ]
Kouritsuchu_Madoushi_06.rar( i) C% c( I2 R8 U  D

3 Y. V4 Z( t% s  t+ \# a' _Kouritsuchu_Madoushi_07.rar! [6 ^  `- F& O5 k' D7 ?! _% P4 k
Kouritsuchu_Madoushi_07.rar
' e/ e# Z" ]9 ^; d
, F0 ~8 s, S2 uKouritsuchu_Madoushi_08.rar
7 R* w1 J: F) g% K( b6 U* o! ]Kouritsuchu_Madoushi_08.rar
" ^; w" R; x" RKouritsuchu_Madoushi_08.rar. S: }. f8 G) ~; @! I
Kouritsuchu_Madoushi_08.rar
8 [) H, o! p2 J5 d% @5 k: H+ z" K& F0 d0 n- F2 b- m
Kouritsuchu_Madoushi_09w.rar
9 L3 d/ {$ v6 v9 VKouritsuchu_Madoushi_09w.rar
% \0 V, I& o" |7 i% v6 }8 c7 cKouritsuchu_Madoushi_09w.rar, P4 f7 F) @0 t+ J2 {5 H
Kouritsuchu_Madoushi_09w.rar' o. h9 o% ^9 J6 o

. _6 o% l* }2 I& v8 ?, }[謙虚なサークル×浅川圭司] 効率厨魔導師、第二る 第10巻s.rar
7 \1 O" K4 F* p[謙虚なサークル×浅川圭司] 効率厨魔導師、第二る 第10巻s.rar
+ T# V9 [4 G$ @: V2 P# G: z[謙虚なサークル×浅川圭司] 効率厨魔導師、第二る 第10巻s.rar- R' E* y1 d; D1 H3 B) T
[謙虚なサークル×浅川圭司] 効率厨魔導師、第二る 第10巻s.rar7 K# V2 N. e9 a
& M& T- a" `$ f2 t; a! v0 i
[謙虚なサークル×浅川圭司] 効率厨魔導師、第二の人生で魔導を極める 第11巻s.rar) q' I0 O+ X4 ~' u% c' Q
[謙虚なサークル×浅川圭司] 効率厨魔導師、第二の人生で魔導を極める 第11巻s.rar
5 Q) }" G% m* p) p; X6 `! C9 A% |[謙虚なサークル×浅川圭司] 効率厨魔導師、第二の人生で魔導を極める 第11巻s.rar
( f/ z' X# Q0 H9 A[謙虚なサークル×浅川圭司] 効率厨魔導師、第二の人生で魔導を極める 第11巻s.rar
Backup|予備リンク Download from filecrypt.cc% I$ ]/ q9 C2 |) @3 t
4 j' I, h2 `6 ~) o- z0 I" x
6 W' d- y5 E2 q

使用道具


About this site

This site is a links collectively site
User can post thread by own,these may include some filehosting links
Site admin don't upload anything
If anyone have any problem,please contact filehosting manager

快速回复 返回顶部 戻る
タブを閉じる