(´・ω・`)

 PW回復
 Register

[一般漫画] [足立金太郎×森高夕次] グラゼニ~パ・リーグ編~ 第01-13巻

-01.jpeg
7 \& @! p3 q/ R
0 b' L% R7 ?% k+ J
あらすじ/紹介
 先発投手としての活躍を求め、球界の盟主・文京モップスから、FA移籍で「仙台ゴールデンカップス」に入団した凡田夏之介。待ち構えるのは、対戦経験の少ない「パ」の強打者たち! 凡田夏之介(32歳)、人生初のパ・リーグ挑戦が開幕!!
$ N8 D  i- F3 t9 X" X/ F


/ A- S$ P- ^' G& Z+ Y5 \% w
紹介リンク
Gurazeni PaLeagueHen 01.rar
5 N0 g% _/ c/ D' [& r( u* q: qGurazeni PaLeagueHen 01.rar
4 N7 G: c/ u  t3 I9 [  t/ I' p/ b! s9 C4 w* H/ H8 x
Gurazeni PaLeagueHen 02.rar" f1 f5 f: ?% a" N
Gurazeni PaLeagueHen 02.rar8 X6 f& M! i' i( w0 g% B/ e) ?$ p' E
Gurazeni PaLeagueHen 02.rar
1 N( E4 t; }% K* v5 t# PGurazeni PaLeagueHen 02.rar
* H& p( {4 |% ~
$ O9 Y3 b  N% c7 e2 B) Y+ U; zGurazeni PaLeagueHen 03w.rar
$ N* t/ l) _2 X9 X; }Gurazeni PaLeagueHen 03w.rar
; k  G1 r$ W7 {2 |* h- L- [1 oGurazeni PaLeagueHen 03w.rar8 }9 w* D1 @; }/ y
Gurazeni PaLeagueHen 03w.rar
$ Q' H  ~! R6 x3 L, o1 B; ]
$ w& S: y1 m" s% D. W0 `9 `Gurazeni PaLeagueHen 04w.rar
. v2 D+ R6 A, c0 R) Y) wGurazeni PaLeagueHen 04w.rar
7 \, D) c2 ~$ A# ~  GGurazeni PaLeagueHen 04w.rar
3 G, v4 i  G% ZGurazeni PaLeagueHen 04w.rar+ h4 B6 b: |) i' q, ?0 b
# T$ ?3 J6 Q. l' ?. Z
Gurazeni PaLeagueHen 05w.rar6 G: w$ B7 d2 D, a" |
Gurazeni PaLeagueHen 05w.rar
" {* ?5 t3 c& F+ AGurazeni PaLeagueHen 05w.rar" D0 N  F* a- K6 b& d8 u2 k
Gurazeni PaLeagueHen 05w.rar% ^9 I% s- @; }1 b6 {7 |8 Z$ S

, F4 f  R/ p, [( F0 `5 p, n2 S1 f  dGurazeni PaLeagueHen 06w.rar& q% d: l) ?1 [. r1 o% |6 K
Gurazeni PaLeagueHen 06w.rar) O& R! T. W& z# `' `
Gurazeni PaLeagueHen 06w.rar, J4 k3 ~' X) x% H
Gurazeni PaLeagueHen 06w.rar
" ^* j, D8 u  y% T5 ~  ~. h+ s5 ~9 \( z8 T; B; Y
Gurazeni PaLeagueHen 07w.rar
6 y& `$ t$ J1 r/ O/ K/ v0 R1 [Gurazeni PaLeagueHen 07w.rar  A0 a. @2 P0 S; Q& A
Gurazeni PaLeagueHen 07w.rar
% V' Q3 E$ k4 m2 g9 L& rGurazeni PaLeagueHen 07w.rar
! P- f4 F9 L" F1 Q# }/ n4 c" n3 K9 E
Gurazeni PaLeagueHen 08w.rar9 A$ M. {0 F  M+ L  d8 k  q
Gurazeni PaLeagueHen 08w.rar
6 V3 ?' S; c$ k- c8 sGurazeni PaLeagueHen 08w.rar3 H9 _3 y/ e2 ]9 ]  `6 F
Gurazeni PaLeagueHen 08w.rar, E) }) ^1 `. [3 J$ p9 a$ a9 `: Q

6 u* K3 V- ]6 @+ _/ C; Z5 z, rGurazeni PaLeagueHen 09w.rar4 k. Z7 ?- _8 v& @
Gurazeni PaLeagueHen 09w.rar
. C- f6 _) X$ o1 I# Z+ C* nGurazeni PaLeagueHen 09w.rar
3 |4 P3 V0 r4 ]Gurazeni PaLeagueHen 09w.rar
9 ]$ f4 P8 q1 s2 v+ ?
' e  [  X; K4 R) k0 f# R0 k" X- zGurazeni_PaLeagueHen_10w.rar  L2 {0 [( |6 x+ |& T! L
Gurazeni_PaLeagueHen_10w.rar$ n' E' D0 o) z& D. ]
Gurazeni_PaLeagueHen_10w.rar
: t3 m5 a2 K7 ?) ZGurazeni_PaLeagueHen_10w.rar
5 A7 F+ r0 x/ A5 T, K' c( ^- m  z, N- u7 b
Gurazeni_PaLeagueHen_11w.rar
$ e6 A8 w6 k, [$ R8 e: CGurazeni_PaLeagueHen_11w.rar5 U+ S7 i0 {+ T. F# y, E/ i  z  r
Gurazeni_PaLeagueHen_11w.rar7 }' J6 d% K- D+ {6 c
Gurazeni_PaLeagueHen_11w.rar, I" e4 F! w+ F* p3 ^

" i, s7 ?# X# IGurazeni_PaLeagueHen_v12w.rar) p( ^) x3 m6 ?  `  g: ?
Gurazeni_PaLeagueHen_v12w.rar
: g( L: G& M/ u. JGurazeni_PaLeagueHen_v12w.rar+ X; T- p, Y6 h6 e4 M
Gurazeni_PaLeagueHen_v12w.rar
9 Z  a- T1 h$ ]. K( v* g. |0 ^
/ {6 |& x3 u4 E8 \. o; i* ^Gurazeni_PaLeagueHen_v13w.rar. m4 j. W8 R8 `+ b# m
Gurazeni_PaLeagueHen_v13w.rar( w' w+ r3 M7 B0 e& F5 H
Gurazeni_PaLeagueHen_v13w.rar% O% f4 q# m4 v4 J
Gurazeni_PaLeagueHen_v13w.rar
Backup|予備リンク Download from filecrypt.cc1 A) T- F& U+ e+ e  ~) F
) o" N) x& \$ ?

" K8 \0 y& Z4 n5 U4 D

* R6 m8 {. r2 \4 a' y

使用道具


About this site

This site is a links collectively site
User can post thread by own,these may include some filehosting links
Site admin don't upload anything
If anyone have any problem,please contact filehosting manager

快速回复 返回顶部 戻る
タブを閉じる